Hoe zijn onze centra ontstaan?

Kliniek in Beweging vormt de logische aanvulling op de Hand & Pols Centra (www.HPC.nl) binnen het concern van Hand en Pols Revalidatie Nederland. Daar waar de HPC's zich richten op 2e lijns zorg wordt binnen KiB uitsluitend 1e lijns zorg verleend. Natuurlijk wel met dezelfde kwaliteitsdoelstellingen en inhoudelijke kennis.

Onze vacatures

Openstaande vacaturesLees meer »

Onze locaties

Neem contact opLees meer »

Voor patiënten

Alle belangrijke informatieLees meer »

Onze ontstaansgeschiedens

In Europa zien we een trend waarbij patiënten en verwijzers de voorkeur geven aan gespecialiseerde zorg in een kleinschalige setting waarin iedereen, van baliemedewerker tot en met chirurg, weet wat het beste is voor de patiënt. Ook medici en paramedici erkennen de meerwaarde van een zorg die op deze wijze georganiseerd is.

Hans Pieter van Not (handchirurg), Ton Schreuders (handtherapeut en onderzoeker) en 6 handtherapeuten namen daarom in 2009 het initiatief om een gespecialiseerd revalidatiecentrum op te richten waar zij zich volledig kunnen wijden aan de diagnostiek en behandeling van hand- en polsproblematiek: In februari 2010 openden zij de deuren van het Zeeuws Kliniek in Beweging (ZHPC).

Onze therapeuten

De therapeuten binnen onze HPC’s  zijn volledig gespecialiseerd: Zij zijn opgeleid in het behandelen van patiënten met hand- en polsproblemen maar ook in het herkennen van situaties waarbij de patiënt snel door een medisch specialist moet worden gezien. Meerdere behandelaars van onze HPC’s zijn als docent verbonden aan de Praktijkopleiding Handtherapie van het Erasmus MC.

Verzameling van uitkomsten

Het verzamelen van uitkomsten is een belangrijk onderdeel van de behandeling en noodzakelijk voor het ontwikkelen van onze behandelrichtlijnen. We betrekken onze patiënten nauw bij het revalidatieproces en vragen hen wat hun mening is over het behaalde resultaat. Deze gegevens helpen ons om de beste keuzes te maken voor onze patiënten en hen te adviseren en voor te bereiden op een eventuele operatie.

Geolied team

Het oorspronkelijke team van 8 medewerkers (binnen het ZHPC) is inmiddels uitgebreid tot een geolied team van meer dan 75 medewerkers binnen onze Hand & Pols centra waaronder paramedici, medisch specialisten, psychologen en ondersteunend personeel. Meer informatie vind u op www.HPC.nl. Kliniek in Beweging completeert door haar 1e lijns zorg de gehele keten van hand- en polszorg!

Hoe kunt u ons bereiken?