Stefanie Bleeker

BIG: 9916457001

Revalidatiearts

Revalidatiearts Stefanie Bleeker is sinds september 2020 werkzaam als revalidatiearts bij HPC Den Haag, Dordrecht en Gouda.
Zij heeft haar geneeskunde opleiding in november 2012 afgerond aan de Universiteit van Leiden. Daaropvolgend was zij als basisarts 3 jaar werkzaam in het toenmalige Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden (heden Basalt), om vanaf 2016 bij het toenmalige Sophia Revalidatie in Den Haag (heden Basalt) haar specialisatie tot revalidatiearts te starten.  Als verdiepingsstage koos zij voor een handenstage binnen de reumarevalidatie in Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat, alwaar haar enthousiasme en interesse voor de handrevalidatie gewekt was. Haar specialisatie tot revalidatiearts heeft zij in augustus 2020 afgerond.

Ze heeft gekozen voor haar beroep omdat ze blij wordt van de gesprekken met mensen, de diversiteit aan mensen die zij tegenkomt op het werk, door mensen dingen uit te kunnen leggen en ze stappen in het herstel te zien maken. De handen zijn heel complex en we gebruiken ze nog meer dan we denken. Stefanie vindt het fijn aan hun herstel te kunnen bijdragen.

Stefanie: “Geduld is een schone zaak”.